top of page
Africa.Man.2.1920X1280.jpg

การรับสมัคร

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะสำหรับผู้สมัครใหม่

แบบฟอร์มคำแนะนำที่จำเป็นสำหรับผู้สมัคร New Teleo University

ต้องใช้แบบฟอร์มคำแนะนำสำหรับผู้สมัคร Teleo University ใหม่ทุกคน ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มต่อไปนี้หรือส่งอีเมลไปยังเอกสารอ้างอิงที่เหมาะสม ให้ผู้อ้างอิงของคุณส่งคืนแบบฟอร์มคำแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกของ T-Net Training Center เพื่อส่งไปยัง Teleo University พร้อมกับใบสมัครและเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ ของคุณ 

 

(Teleo University ร่วมมือกับ T-Net Training Centers เพื่อจัดหามิตรภาพ ชีวิตนักศึกษา และบริบทสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มการศึกษาที่อำนวยความสะดวก ติดต่อ Teleo University หากคุณไม่ได้มีส่วนร่วมในกลุ่มการศึกษา T-Net Training Center)

 

 

bottom of page