top of page
Diploma.inside.jpg

มัคคุเทศก์นักศึกษา

คู่มือนักเรียนรวมตามโปรแกรม

ด้านล่างนี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังคู่มือโปรแกรมแบบย่อเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจข้อกำหนดการรับเข้าเรียน การมอบหมายโปรแกรม และข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาสำหรับแต่ละโปรแกรมการศึกษา คลิกที่ลิงค์ที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงคู่มือโปรแกรมนักเรียนที่ต้องการหรือเลือกหนึ่งในคู่มือโปรแกรมรวมด้านล่าง (หากต้องการดาวน์โหลดคู่มือโปรแกรมฉบับเต็ม โปรดไปที่หลักสูตรวิชาการหน้าเว็บ) 
bottom of page