top of page

ห้องเรียนออนไลน์

Tier 1 Pastoral Ministry Courses - Online Learning Resources 

ด้านล่างนี้คุณจะพบลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของคุณ คลิกที่ลิงค์เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
coffee-2425303_1920.jpg

คลิกหลักสูตรด้านล่างเพื่อเข้าถึงวิดีโอการฝึกสอนระดับ 1คำใบ้รหัสผ่าน: ใช้ชื่อโดเมนเว็บไซต์หลัง www. จากหน้าเนื้อหาของคู่มือหลักสูตร. 

Book and Eyeglasses
สื่อเขียน

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าถึงเอกสารเพิ่มเติมที่มีให้สำหรับหลักสูตรของคุณ

bottom of page